•  / 
 • 2 Jarige opleiding universeel sjamanisme
 • 2 Jarige opleiding universeel sjamanisme

  Met grote dankbaarheid en evenveel enthousiasme meld ik de start van een 2 jarige opleiding universeel sjamanisme die ik geef in de lijn van Joska Soos en Frank Coppieters enerzijds en de Inca traditie anderzijds.
  Een transformerend traject dat tot doel heeft de sjamaan in jezelf tot ontplooiing te brengen, de gewonde genezer te helen en voor te bereiden op genezend werk voor anderen en/of voor het grote geheel.  Klank, energie, intuïtie, overgave in vertrouwen, verruimend bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde en verbondenheid met moeder aarde zijn basisingrediënten voor dit krachtig helend en transformerend werk.  
  Deelname vraagt een sterk engagement om eerst en vooral de weg naar binnen in jezelf te gaan om in een tweede fase de sjamanistische praktijk te leren beoefenen in rituelen en genezingswerk ten dienste van het grote geheel.

  De opleiding start op zaterdag 21 september en gaat verder elke 3 de zaterdag van de maand namelijk: 19.10, 16.11, 21.12, 18.1 2020, 15.2, 21.3, 18.4, 16.5, 20.6, zomerstop, weekendmodule op 15 en 16.8, zaterdagen 19.9, 17.10, 21.11, 19.12, 16.1.2021, 20.2, 20.3,17.4,15.5, 19.6, afsluitend initiatieweekend op 13, 14 en 15.8.2021.

  Bij interesse graag contact nemen voor een gesprek.

   

   

  Meer gedetailleerde informatie.

  Met diepe dankbaarheid voor deze heilige opdracht, verheug ik me erop je mijn kennis en liefdevolle wijsheid door te geven en je in te wijden op het pad van het sjamanisme.

  Mijn belangrijkste leraren zijn Frank Coppieters (www.livinglightcenter.com), Paul Liekens (www.paulliekens.be), Juan en Ivan Nunez del Prado uit Peru, Lionel Little Eagle Pinn uit Portland; ik voel een sterke energetische verbinding met Jezus, Maria, Maria Magdalena, Usui, Joska Soos, Osho, Sweet Mother en Sri Aurobindo, Padmasambhava, Mother Meera, Braco, de aboriginals en vele verlichte meesters, goden, godinnen en engelen.  

  Mijn spirituele naam ‘Oostenwindvrouw’ ontving ik van Athamis. Bij Roel Crabbé maakte ik mijn trom en leerde ik de kracht van het medicijnwiel.

  De training is opgedeeld in afzonderlijke dagen, telkens de derde zaterdag van de maand.  Deze gaan door bij mij thuis waar ik al vele jaren reiki initiaties geef, incarituelen en verscheidene andere spirituele workshops en cursussen.  Een sacrale plek waar je als vanzelf in de rust en de stilte duikt en waar je wordt ondergedompeld in licht en liefde. Vreugde, humor en speelsheid zijn nooit ver weg waardoor de mind makkelijk greep lost en hart en ziel zich openen.  

  De aanpak is ervaringsgericht met sterke focus op intuitie en hogere leiding. De eenvoud en speelsheid van de incatraditie biedt een makkelijke toegang tot het onderbewustzijn en tot mogelijke transformatie.  

  De dag wordt geopend met een aantal basisrituelen zoals smudgen, het openen van de heilige ruimte en een sjamanistische klankreis als voorbereiding op de leringen en het spiritueel werk dat die dag concreet aan de orde zijn. Trom, ratel, zang en/of dans helpen om verbinding te maken met de spirits en dit volgens eigen kunnen.  Op dit vlak is geen voorkennis vereist ;-) en word je meegenomen door de groepsenergie.  Al doende krijg je ervaring met sjamanistisch helingwerk en ontvang je diepgaande heling.  Ook de praatstokronde is nooit ver weg om telkens op een essentieel niveau te delen wat hier en nu gedeeld wil worden. 

  Tijdens het eerste jaar staat voorbereidingswerk in jezelf centraal. Er worden technieken en positieve gewoonten aangeleerd die de aarding enerzijds en het intuitief kanaal anderzijds versterken en steeds toegankelijker maken. 
  Er wordt gefocust op toenemende liefde en verbondenheid met je diepste zelf en met moeder aarde en al haar kinderen;  
  toenemende dankbaarheid voor het leven; 
  toenemende helderheid en visie wat het grote plaatje betreft;
  ontdekking en versterking van je gaven en kwaliteiten; 
  opsporen van en omgaan met je valkuilen en schaduwstukken;
  helen van je biografie en eigen kwetsuren;
  meer zelfkennis door middel van het enneagram;
  helderheid wat betreft je persoonlijk zielepad;
  in trance gaan met trom of ratel;
  versterking van de band en/of kennismaking met je krachtdieren en helpers;
  verbinding met de wijsheid van de voorouders en heling van de voorouderlijke lijn;
  het onderkennen en temmen van de capriolen van de ‘mind’;
  evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk;
  toenemende verbondenheid en eenheidsbewustzijn, groter vertrouwen in en overgave aan je innerlijke leiding en intuitie;
  het belang van werken met een zuivere intentie;
  vrede met het ‘niet weten’;
  ervaren van de krachten van het medicijnwiel bij het krachtig wiel in mijn tuin;

  Dit alles wordt steeds ook opgedragen aan het grote geheel.

   

  Het lang weekend in augustus wordt een feest van integratie, verbinding, ode aan het leven en aan moeder aarde.  We verblijven langer in het sjamanistisch veld en gaan dieper in de waarneming en de ervaring.

  Tijdens het tweede jaar worden bovenstaande topics verdiept en geintegreerd. Tegelijk verleg je je grenzen door de integratie van volgende thema’s:

  goddelijke liefde erkennen in jezelf en anderen;
  onvoorwaardelijke overgave aan de kracht van het universum die door je heen werkt;
  gaandeweg controle loslaten al reizend, al helend en in je dagelijks leven; kennismaken en ervaren van de drie zogeheten werelden: bovenwereld, middenwereld, onderwereld;
  al trommelend, ratelend, zingend en/of dansend dieper in trance gaan, stappen zetten om zelf rituelen te begeleiden;
  je overgeven tijdens het dodenritueel (een zachte energetisch vorm),
  ervaren en leren begeleiden van de soulretrievel waarbij verloren stukken van de ziel worden teruggehaald,
  inzicht in en gerichter hanteren van energie;
  het verder verkennen van alle facetten van de sjamaan en je specifieke eigenheid daarin ontdekken;
  de klank van de sjamaan ontplooien;
  synchroniciteit herkennen en omhelzen;
  zelf begeleiden van de sjamanistische reis als je er klaar voor bent 

  sjamanisme als dienst aan de planeet en de gemeenschap.

  De opleiding wordt afgerond en bekroond met het initiatieweekend.
  Nadat de laatste restjes weerstand en angst werden opgekuist, ontvang je je persoonlijke inwijding.
  Feest in de hemel en op aarde!, weergalmend in heel het universum.
  En dan kan het boeiend pad als sjamaan zich voluit ontvouwen!
  Hallelujah!

   

  Persoonlijk getuigenis.

  Wat het sjamanisme mij bracht is inderdaad het aanboren van mijn volledig potentieel alsof al wat ik tevoren al leerde en ontplooide samenkwam en zich exponentiëel uitbreidde.

  Nu ik het sjamanisme daadwerkelijk beoefen weet ik dat ik trouw ben aan de missie van mijn zielenpad.  Dat geeft me een onnoemlijke vreugde en dankbaarheid.

  Concreet bracht het me een diepe liefde voor moeder aarde en al haar kinderen en een toenemende verankering van mijn basisvertrouwen dat zoals bij de meeste lichtwerkers ernstig geschonden was.

  Ik ontving heling op alle niveaus en een sterk toegenomen geneeskracht.  Ik was nochtans al vele jaren reikibeoefenaar en -leraar.  

  Door meer inzicht in het hoger plan en een ruimere visie kreeg ik vrede met alle moeilijke stukken van mijn biografie.

  Wat de initiatie me bracht is een gevoel van eenheid en verbondenheid met al wat is, een enorm gevoel van onvoorwaardelijk liefde, persoonlijke kracht, vreugdevolle dienstbaarheid en totale overgave aan mijn hogere leiding.  

  Een nieuwe wereld opende zich en ik verwierf een zoveel ruimere en rijkere manier van kijken en erkennen.

  Het fascineert me om eenvoudigweg het universum door me heen te laten werken in samenwerking en onder de leiding van zovele helpers die naar me toe kwamen. Krachtdieren, gidsen, de natuurelementen, verlichte meesters, klankwezens, kristallen en stenen, krachtobjecten, teveel om op te noemen.

   

  Vanuit het sjamanistische veld worden krachten enorm sterk gebundeld en kan werk gebeuren dat het rationeel denken ver te boven gaat.  Ik sta er telkens opnieuw zelf van versteld hoe moeiteloos het gaat en hoeveel vreugde het me geeft.

  Niet onbelangrijk is ook dat ik er een fantastische spirituele familie bijkreeg waarin onvoorwaardelijke liefde en gelijkgestemdheid vleugels geven aan elk afzonderlijk.
  Tesamen vormen we een zuil van licht waarmee we de aarde omarmen en helen en ten dienste staan van heel het universum.

   

  Het pad van de sjamaan geeft me met andere woorden een diep gevoel van vervulling en geluk en zoals steeds geef ik graag door waar ik vol van ben.  

  Wie mij kent, weet dat ik graag naar de essentie ga in een krachtig, veilig energetisch veld van onvoorwaardelijke liefde, dankbaarheid en respect.   

   

  In dankbaarheid naar al mijn leraren kijk ik er naar uit je mee te nemen op dit prachtig avontuur!