•  / 
 • 2 Jarige opleiding universeel sjamanisme
 • 2 Jarige opleiding universeel sjamanisme

  Met grote dankbaarheid en evenveel enthousiasme meld ik de start van een nieuwe 2 jarige opleiding universeel sjamanisme die ik geef in de lijn van Joska Soos en Frank Coppieters enerzijds en de Inca traditie anderzijds.
  Een transformerend traject dat tot doel heeft de sjamaan in jezelf tot ontplooiing te brengen, de belangrijkste genezer te helen en voor te bereiden op genezen werk voor anderen en/of voor het grote geheel. Klank, energie, intuïtie, overgave in vertrouwen, ruim bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde en verbondenheid met moeder aarde zijn basisingrediënten voor dit krachtige helend en transformerend werk.  
  Deelname vraagt ​​om een ​​sterke betrokkenheid om eerst en vooral de weg naar binnen in jezelf te gaan om in een tweede fase de sjamanistische praktijk te leren oefenen in rituelen en genezingswerk ten dienste van het grote geheel.

  De opleiding start op zaterdag 19 oktober 2024 en gaat verder elke 3 de zaterdag van de maand namelijk: : 16.11 en 21.12.2024, 18.1 2025, 15.2, 15.3, 19.4, 17.5, 21.6, zomerstop, weekendmodule op 16 en 17.8, zaterdagen 20.9 , 18.10, 15.11 en 20.12.2025, 17.1.2026, 21.2, 21.3, 18.4, 16.5, 20.6, 15.8 en afgesloten initiatiefweekend op 19 en 20.8.2026.

  Welkom in de Oude Nethensebaan 33/1 te 3051 Sint-Joris-Weert!  Bij interesse neem graag contact op voor een gesprek.

   

   

  Meer gedetailleerde informatie.

  Met diepe dankbaarheid voor deze heilige opdracht, gewaardeerd mij erop je mijn kennis en liefdevolle wijsheid door te geven en je in te wijden op het pad van het sjamanisme.

  Mijn belangrijkste leraren zijn Frank Coppieters ( www.livinglightcenter.com ), Paul Liekens ( www.paulliekens.be ), Juan en Ivan Nunez del Prado uit Peru, Lionel Little Eagle Pinn uit Portland; ik voel een sterke energetische verbinding met Jezus, Maria, Maria Magdalena, Usui, Joska Soos, Osho, Sweet Mother en Sri Aurobindo, Padmasambhava, Mother Meera, Braco, de aboriginals en vele verlichte meesters, goden, godinnen en engelen.  

  Mijn spirituele naam 'Oostenwindvrouw' ontvangt ik van Athamis. Bij Roel Crabbé maakte ik mijn trom en de kracht van het medicijnwiel.

  De training wordt gedeeld in de afgelopen dagen, telkens de derde zaterdag van de maand. Deze gaan door bij mij thuis waar ik al vele jaren reiki initiaties geef, incarituelen en succesvolle andere spirituele workshops en cursussen. Een sacrale plek waar je als vanzelf in de rust en de stilte duikt en waar je wordt ondergedompeld in licht en liefde. Vreugde, humor en speelsheid zijn nooit ver weg waardoor de geestelijke greep lost en hart en ziel zich opent.  

  De aanpak is ervaringsgericht met een sterke focus op intuïtie en hogere leiding. De eenvoud en speelsheid van de incatraditie biedt een directe toegang tot het onderbewustzijn en een totaal mogelijke transformatie.  

  De dag wordt geopend met een aantal basisrituelen zoals smudgen, het openen van de heilige ruimte en een sjamanistische klankreis als voorbereiding op de lessen en het spiritueel werk dat die dag concreet aan de orde is. Trom, ratel, zang en/of dans helpen om verbinding te maken met de spirits en dit volgens eigen kunnen. Op dit vlak is geen voorkennis vereist ;-) en word je meegenomen door de groepsenergie. Al doende krijgt je ervaring met sjamanistisch genezingswerk en ontvangt je diepgaande genezing. Ook de praatstokronde is nooit ver weg om telkens op een essentieel niveau te delen wat hier en nu gedeeld zal worden. 

  Tijdens het eerste jaar staat voorbereidingswerk in jezelf centraal. Er worden technieken en positieve gewoonten aangeleerd die de aarding enerzijds en het intuïtief kanaal anderzijds versterken en steeds toegankelijker maken. 
  Er wordt gefocust op toenemende liefde en verbondenheid met je diepste zelf en met moeder aarde en al haar kinderen;  
  toenemende dankbaarheid voor het leven; 
  toenemende stroom en visie wat het grote plaatje betreft;
  ontdekking en versterking van je gegeven en gevonden; 
  opsporen van en omgaan met je valkuilen en schaduwstukken;
  helen van je biografie en eigen kwetsuren;
  meer zelfkennis door middel van het enneagram;
  helderheid wat je persoonlijke zielepad betreft;
  in trance gaan met ratel;
  versterking van de band en/of kennismaking met je krachtdieren en helpers;
  verbinding met de wijsheid van de voorouders en genezing van de voorouderlijke lijn;
  het onderkennen en temmen van de capriolen van de 'mind';
  evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk;
  toenemende verbondenheid en eenheidsbewustzijn, groter vertrouwen in en overgave aan je innerlijke leiding en intuïtie;
  het belang van werken met een zuivere intentie;
  vrede met het 'niet weten';
  ervaren van de krachten van het medicijnwiel bij het krachtige wiel in mijn tuin;

  Dit alles wordt ook gedragen aan het grote geheel.

   

  Het lange weekend in augustus wordt een feest van integratie, verbinding, ode aan het leven en aan moeder aarde. We verblijven langer in het sjamanistische veld en gaan dieper in de waarneming en de ervaring.

  Tijdens het tweede jaar worden bovenstaande onderwerpen verdiept en geïntegreerd. Tegelijk verleg je je grenzen door de integratie van de volgende thema's:

  goddelijke liefde erkennen in jezelf en anderen;
  op voorwaardelijke overgave aan de kracht van het universum die door je heen werkt;
  gaandeweg controle loslaten al reizend, al helend en in je dagelijks leven; kennismaken en ervaren van de drie verschillende werelden: bovenwereld, middenwereld, onderwereld;
  al trommelend, ratelend, zingend en/of dansend dieper in trance gaan, stappen zetten om zelf rituelen te begeleiden;
  je overgeven tijdens het dodenritueel (een zachte energetische vorm),
  ervaren en leren begeleiden van de soulretrievel waarbij verloren stukken van de ziel worden teruggehaald,
  inzicht in en gerichter hanteren van energie;
  het verder verkennen van alle facetten van de sjamaan en je specifieke eigenheid bevat ontdekken;
  de klank van de sjamaan ontplooien;
  synchroniciteit herkennen en omhelzen;
  zelf begeleiden van de sjamanistische reis als je er klaar voor bent 

  sjamanisme als dienst aan de planeet en de gemeenschap.

  De opleiding wordt afgerond en bekroond met het initiatieweekend.
  Nadat de laatste restjes weerstand en angst zijn opgekuist, ontvang je je persoonlijke inwijding.
  Feest in de hemel en op aarde!, weergalmend in heel het universum.
  En dan kan het boeiende pad zijn als sjamaan zich voluit ontvouwen!
  Hallelujah!

   

  Persoonlijke ervaring.

  Wat het sjamanisme mij heeft opgeleverd, is inderdaad het aanboren van mijn volledige potentieel, waarbij al wat ik al heb ontwikkeld en ontplooide samenkwam en zich exponentiëel uitbreidde.

  Nu ik het sjamanisme eigenlijk beoefen weet ik dat ik trouw ben aan de missie van mijn zielenpad. Dat geeft mij een onnoemelijke vreugde en dankbaarheid.

  Concreet bracht het mij een diepe liefde voor moeder aarde en al haar kinderen en een toenemende verankering van mijn basisvertrouwen dat zoals bij de meeste lichtwerkers ernstig geschonden was.

  Ik ervaar toenemende genezing op alle niveaus en een sterk inspirerende geneeskracht. Ik was al vele jaren reikibeoefenaar en -leraar.  

  Door meer inzicht in het hoger plan en een ruime, sterkere visie kreeg ik vrede met alle overzichtelijke van mijn biografie.

  Wat het initiatief mij bracht is een gevoel van eenheid en verbondenheid met al wat is, een enorm gevoel van onvoorwaardelijke liefde, persoonlijke kracht, vreugdevolle dienstbaarheid en totale overgave aan mijn hogere leiding.  

  Een nieuwe wereld opende zich en ik verwierf een zoveel ruimere en rijkere manier van kijken en erkennen.

  Het fascineert me om eenvoudigweg het universum door mij heen te laten werken in samenwerking en onder de leiding van zovele helpers die naar mij toe kwamen. Krachtdieren, gidsen, de natuurelementen, verlichte meesters, klankwezens, kristallen en stenen, krachtobjecten, overvloed om te noemen.

  Vanuit het sjamanistische veld worden enorme krachten gebundeld en kan het gebeuren dat het rationeel denken ver te boven gaat. Ik sta er telkens opnieuw zelf van verteld hoe gemakkelijk het gaat en hoeveel vreugde het mij geeft.

   

  Niet onbelangrijk is ook dat ik een fantastische spirituele familie bijkreeg ben waarbij op bepaalde liefde en gelijkheid vleugels geven aan elk verschillend.
  Tesamen vormen we een zuil van licht waarmee we de aarde omarmen en helen en tien dienste staan ​​van heel het universum.

   

  Het pad van de sjamaan geeft me met andere woorden een diep gevoel van vervulling en geluk en zoals rossen geef ik graag door waar ik vol van ben.  

  Wie mij kent, weet dat ik graag naar de essentie ga in een krachtig, veilig energetisch veld van onvoorwaardelijke liefde, dankbaarheid en respect.   

   

  In dankbaarheid naar al mijn leraren kijk ik er naar uit je mee te nemen op dit prachtige avontuur!